บทความทั้งหมด

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

โทนของแสงไฟ (Kelvin) คือ ตัวแปรที่บอกว่าสีของแสงที่ออกมาจากหลอดไฟ มีความขาวมากหรือน้อย

แสงมีหลายรูปแบบ แสงขาวหรือแสงอาทิตย์ กีมีคลื่นแสงที่แตกต่างกันตามเวลา หรือ ต่างฤดู แต่สำหรับธุรกิจสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับตัวผู้ใช้งานเองได้

โคมไฟแต่ละประเภทมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป

Powered by MakeWebEasy.com